Thông tin đề

Thi Online: PLUS-VC03.Bài 1: Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
24/01/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 295193 - Teddybear2021 39 10 10 21:52 21/04/2021
00:48:38
4515
2 foto 240038 - leminhkhoi2k4 39 10 10 17:29 23/11/2021
00:50:00
28617
3 foto 289031 - MinhChau12 34 9 9 06:22 05/06/2021
00:42:31
12110
4 foto 289742 - T Đỗ 31 8 8 00:19 13/06/2021
00:50:00
2647
5 foto 282000 - Đặng Huy Hoàng 27 7 7 01:28 17/05/2021
00:01:07
5623
6 foto 281668 - nnt 21 6 6 15:38 10/04/2021
00:49:59
10800
7 foto 289578 - 1 20 6 6 10:07 17/04/2021
00:44:51
7936
8 foto 290234 - Nguyễn hùng 19 5 5 16:20 26/03/2021
00:50:00
3700
9 foto 204133 - hongngoc2808 3 1 1 11:25 07/01/2022
00:11:36
24193
10 foto 282590 - tuantuanan 0 0 0
-1615971530
5441