Thông tin đề

Thi ONLINE: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC03. Lý thuyết Cr
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/06/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 274673 - Never Die 0 0 0
-1679383385
3578
2 foto 306977 - nguyenmanhdung2301 0 0 0
-1656174763
2475
3 foto 269869 - Hang Hoang 0 0 0
-1655040148
7473
4 foto 284513 - hochoa 0 0 0
-1651852111
4892
5 foto 282277 - hoang5043 0 0 0
-1649086446
2730
6 foto 280274 - MaiNT09 0 0 0
-1629182324
6079
7 foto 297928 - onthidh2021 0 0 0
-1625610965
3991
8 foto 267619 - daudaihoc2021 0 0 0
-1625406993
2661
9 foto 291567 - LeNgocHan12 0 0 0
-1625279982
3312
10 foto 300380 - VuMaiHuong12 0 0 0
-1625226995
3804