Thông tin đề

Thi ONLINE: LIVE PRO - TỔNG ÔN: VC03. Lý thuyết Cr
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
08/06/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 300350 - Tranthithuy2004 0 0 0 05:55 05/06/2022
00:50:00
10763
12 foto 304374 - PhamHien2k4 0 0 0 21:29 18/06/2022
00:50:00
3677