Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG TP HCM: ĐỀ 02
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 312995 - Nguyễn Văn Thiện 11 7 7 22:41 13/02/2022
00:02:57
1016
2 foto 307264 - HoangAnhh 2 4 4 04:28 26/01/2022
00:03:08
4793
3 foto 315121 - LeSangg -1 3 3 16:43 04/02/2022
00:05:54
1964
4 foto 309747 - LeHoangNgann -1 3 3 21:32 09/02/2022
00:07:46
1245
5 foto 305143 - nhomhoa2k4 3 2 2 23:00 11/05/2022
00:06:04
3314
6 foto 315721 - Nguyễn ĐẠT -2 2 2 17:11 19/03/2022
00:19:59
1117
7 foto 198470 - Hồ Phúc -4 2 2 21:22 20/03/2022
00:00:38
4772
8 foto 310590 - LeThanhDatt -4 2 2 21:56 11/02/2022
00:12:41
1796
9 foto 316825 - NguyenThanhVu2k5 2 1 1 10:21 19/02/2023
00:00:07
1351
10 foto 317763 - k2405 0 0 0
-1685721372
2283