Thông tin đề

[2022] Luyện đề ĐGNL - ĐHQG TP HCM: ĐỀ 02
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/01/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 247221 - duy phuong 0 0 0
-1662480070
1010
12 foto 158417 - Gia Khánh Nguyễn Hoàng 0 0 0
-1655033530
1056
13 foto 315045 - aimi0609 0 0 0
-1654008105
2088
14 foto 302236 - Lê Thành Tiến 0 0 0
-1652790646
3847
15 foto 315633 - Trung Hiếu 0 0 0
-1646756568
1764
16 foto 301229 - Lethingocy000 0 0 0
-1645450864
2803
17 foto 304336 - LeHoang2k4 0 0 0 21:49 08/04/2022
00:00:11
1246
18 foto 292784 - DungHoang11 0 0 0 15:28 23/04/2022
00:02:33
1625
19 foto 306448 - brianhoc24h 0 0 0 12:16 09/03/2023
00:20:00
3277