Thông tin đề

[SUPER-2: 2024] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề KHỞI ĐỘNG số 06
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/02/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 16 câu.

⊗ Thông hiểu: 12 câu.

⊗ Vận dụng: 8 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 315542 - Susu3012 110 9.5 38 23:01 09/04/2022
00:03:55
2587
2 foto 319782 - Linh Lê 106 9 36 23:55 28/12/2022
00:49:55
2093
3 foto 278757 - Võ Thành Trung 95 8.75 35 20:26 25/03/2022
00:39:53
11262
4 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 93 8.75 35 21:25 24/03/2022
00:49:34
9930
5 foto 307770 - NguyenKhacLann 92 8.75 35 21:31 31/03/2022
00:02:33
4285
6 foto 309786 - tuonglinhleng 89 8.5 34 14:47 24/03/2022
00:43:19
8913
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 87 8.5 34 16:05 24/03/2022
00:50:00
28617
8 foto 307264 - HoangAnhh 85 8.5 34 09:34 15/05/2022
00:24:55
4793
9 foto 204133 - hongngoc2808 87 8.25 33 23:21 24/03/2022
00:11:55
24193
10 foto 311275 - HoaaMaii 84 8.25 33 10:55 25/03/2022
00:49:23
8323