Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 16: THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
11/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301229 - Lethingocy000 65 8.75 35 14:01 11/05/2022
00:03:22
2215
2 foto 308923 - DuongKiet 60 8.25 33 10:23 12/05/2022
00:48:12
3725
3 foto 309281 - TranLinhh 59 8.25 33 08:03 11/05/2022
00:47:23
9942
4 foto 310185 - MinhPhann 56 8 32 09:14 11/05/2022
00:38:59
2206
5 foto 310311 - Quỳnh Giang 56 7.75 31 16:45 12/05/2022
00:50:00
15834
6 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 53 7.75 31 10:54 15/05/2022
00:48:39
7067
7 foto 298211 - thuhien 47 7.25 29 20:26 13/05/2022
00:03:33
2600
8 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 47 7.25 29 20:09 12/05/2022
00:05:07
1973
9 foto 282277 - hoang5043 2 0.25 1 05:16 11/05/2022
00:00:08
2140
10 foto 290333 - ngoductai2004 2 0.25 1 05:15 12/05/2022
00:00:18
3195