Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 16: THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
11/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 310311 - Quỳnh Giang 56 7.75 31 16:45 12/05/2022
00:50:00
18410
12 foto 306742 - Nguyễn Vân Anh 12NC3 53 7.75 31 11:08 11/06/2022
00:46:22
5057
13 foto 301441 - Trần Hoàng Minh 53 7.75 31 10:54 15/05/2022
00:48:39
9930
14 foto 303705 - TranNguyenHuuPhuc 58 7.5 30 10:29 03/06/2022
00:03:24
6336
15 foto 298211 - thuhien 47 7.25 29 20:26 13/05/2022
00:03:33
3798
16 foto 315253 - quynh 47 7.25 29 07:29 04/06/2022
00:04:07
4138
17 foto 301436 - Nguyễn Thanh Phúc 47 7.25 29 20:09 12/05/2022
00:05:07
3460
18 foto 304945 - Dinh Thi Hong Phuong 47 7.25 29 23:15 22/05/2022
00:27:03
10599
19 foto 315045 - aimi0609 44 7 28 09:12 29/05/2022
00:38:35
2088
20 foto 314970 - Miomachi 38 6.5 26 21:20 19/06/2022
00:30:46
3150