Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 16: THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
11/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 301229 - Lethingocy000 65 8.75 35 14:01 11/05/2022
00:03:22
2803
2 foto 289545 - Nguyễn Tùng Giang 12NC3 63 8.5 34 23:43 04/06/2022
00:12:57
3243
3 foto 270267 - Nguyễn Quang Minh 62 8.5 34 19:00 25/05/2022
00:48:33
14945
4 foto 308923 - DuongKiet 60 8.25 33 10:23 12/05/2022
00:48:12
3917
5 foto 301484 - HuynBom 59 8.25 33 21:59 06/06/2022
00:36:15
16605
6 foto 309281 - TranLinhh 59 8.25 33 08:03 11/05/2022
00:47:23
15032
7 foto 292188 - Huỳnh Đoàn Minh Đức 12NC3 59 8.25 33 17:32 07/06/2022
00:50:00
3974
8 foto 305755 - ThaoQuyen2k4 56 8 32 23:36 04/06/2022
00:03:09
1600
9 foto 310185 - MinhPhann 56 8 32 09:14 11/05/2022
00:38:59
3049
10 foto 305203 - Alice 62 7.75 31 23:53 01/06/2022
00:28:22
9244