Thông tin đề

[BTN 2022] Đề CHUYÊN - Đề 16: THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 01)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

05:00
11/05/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
21 foto 316664 - Nguyễn Thị Trà My 35 6.25 25 00:11 02/07/2022
00:16:10
3064
22 foto 282277 - hoang5043 2 0.25 1 05:16 11/05/2022
00:00:08
2730
23 foto 290333 - Tài gucci 2 0.25 1 05:15 12/05/2022
00:00:18
4430
24 foto 300350 - Tranthithuy2004 0 0 0
-1655218411
10763
25 foto 240038 - leminhkhoi2k4 0 0 0
-1654497054
28617
26 foto 306977 - nguyenmanhdung2301 0 0 0
-1652353044
2475
27 foto 284513 - hochoa 0 0 0 10:58 15/06/2022
00:00:02
4892
28 foto 300878 - HieuNaval 0 0 0 00:22 19/05/2022
00:00:03
1574
29 foto 309786 - tuonglinhleng 0 0 0 11:45 11/05/2022
00:00:04
8913
30 foto 304755 - hocchungcombo762021 0 0 0 16:59 22/05/2022
00:00:04
2924