Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 34
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/05/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 320663 - Thuận Nguyễn 91 9.25 37 17:17 19/06/2023
00:49:36
6878
2 foto 288930 - Minh Tuệ 79 8.75 35 10:02 14/06/2023
00:04:33
20296
3 foto 317102 - Nguyễn Văn Tuấn Khanh 79 8.75 35 12:14 01/06/2024
00:50:00
3411
4 foto 295470 - minhnhat1234 74 8.5 34 10:13 13/06/2023
00:36:33
6567
5 foto 309470 - Nguyễn Khắc Nam Khánh 67 8 32 13:32 20/06/2023
00:03:38
7473
6 foto 307010 - huynhphat2k5 60 7.75 31 21:16 21/06/2023
00:04:08
4654
7 foto 308848 - TrucLe2102 55 7.75 31 01:26 16/06/2023
00:49:58
4968
8 foto 304040 - Thảo Lê Phương 52 7.5 30 08:31 16/06/2023
00:02:38
5139
9 foto 318421 - nguyenthailamm 57 7.25 29 21:04 26/06/2023
00:42:49
1942
10 foto 324074 - tuantit2006 45 6.75 27 17:16 19/06/2024
00:05:11
1577