Thông tin đề

[SUPER-2: 2023] LUYỆN ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC 2024: Đề VỀ ĐÍCH số 34
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/05/2024

Giới thiệu đề

Đề biên soạn theo cấu trúc đề THPT QG.

Gồm 40 câu (29 lý thuyết + 11 bài toán)

⊗ Nhận biết: 20 câu.

⊗ Thông hiểu: 10 câu.

⊗ Vận dụng: 6 câu.

⊗ Vận dụng cao: 4 câu.

Chúc các em làm bài tốt !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 306633 - Bui Bao 46 6.5 26 22:48 19/06/2023
00:49:40
2549
12 foto 318629 - Phan Ngoc Bao Chau 42 6.5 26 19:54 18/06/2023
00:20:18
1747
13 foto 247221 - duy phuong 0 0 0 08:44 15/06/2023
00:00:03
1010
14 foto 321919 - thidaitong 0 0 0 23:33 06/06/2024
00:00:03
3200
15 foto 286699 - phlan06 0 0 0 10:21 19/06/2024
00:00:04
6596
16 foto 292845 - TranTai10 0 0 0 17:37 24/06/2023
00:00:05
5066
17 foto 246122 - mangcauna9699 0 0 0 10:31 25/06/2024
00:00:06
1437
18 foto 317441 - Hoắc Mai Vy 0 0 0 21:12 14/06/2023
00:00:08
1063
19 foto 324552 - Quang Vương Nguyễn -1 0 0 00:37 23/06/2024
00:00:16
1029