ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ - MÔN HÓA HỌC

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ - MÔN HÓA HỌC

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ - MÔN HÓA HỌC

Khóa học với mục đích giúp các em học tốt và đạt điểm số cao môn HOÁ trong kỳ thi sắp tới ở trường lớp.

Khóa học gồm tuyển tập đề thi giữa kỳ & học kỳ từ các địa phương trên cả nước để các em thực hành, có lời giải text.

Ngoài ra, nếu có thời gian, Thầy Lê Phạm Thành sẽ chọn và LiveStream chữa một số đề đặc sắc.

Thầy Lê Phạm Thành cảm ơn và chúc các em học tốt!

Xem thêm
 • A. HÓA 12

  Đã phát hành

  Giá: 1,000,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • B. HÓA 11

  Đã phát hành

  Giá: 1,000,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật

 • C. HÓA 10

  Đã phát hành

  Giá: 1,000,000 Kin
  Đăng ký chuyên đề

  Nội dung chuyên đề đang được cập nhật