KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

KHÓA 2K8: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC (Chương trình GDPT 2018)

VÀO HỌC

Chuyên đề 0. MỞ ĐẦU

H10.00.05. Ôn tập kiến thức Hóa THCS - Bài 3: Khối lượng mol trung bình - Tỉ khối

45 phút    10219 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC