SUPER_PLUS-HC02: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC PEPTIT

SUPER_PLUS-HC02: CHINH PHỤC CÁC DẠNG BÀI TẬP VD-VDC PEPTIT

VÀO HỌC

PLUS-HC02.Bài 1: Chinh phục bài toán peptit bằng kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA (Phần 1)

45 phút    8419 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC