SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HÓA HỌC

SUPER-PLUS: CHINH PHỤC LÍ THUYẾT HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 3: Chinh phục lí thuyết - Các chuyên đề Vô Cơ

CPLT_VC.01: Chinh phục lý thuyết chuyên đề VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI

Ngày phát hành 00:00, 06-02-2019

40 phút    22 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC