Hướng nghiệp

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

Cập nhật ngày : 15/01/2018 - 582

Chuyên gia về tài nguyên nước hay kỹ sư phần cứng là những nghề mang lại thu nhập tốt mà không yêu cầu tương tác xã hội nhiều.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

1. Chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước

Mức lương trung bình: 119.850 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 40/100.
Họ có nhiệm vụ thiết kế và thực hiện các chương trình, chiến lược liên quan đến nguồn nước như cung cấp nguồn nước hay đảm bảo chất lượng nguồn nước.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

2. Kỹ sư phần cứng máy tính

Mức lương trung bình: 111.730 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 21/100.
Họ nghiên cứu, thiết kế, phát triển hoặc thử nghiệm các thiết bị liên quan đến máy tính để phục vụ cho thương mại, công nghiệp, quân sự hoặc khoa học.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

3. Nhà vật lý

Mức lương trung bình: 111.580 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 37/100.
Họ nghiên cứu các hiện tượng vật lý, phát triển lý thuyết dựa trên cơ sở quan sát, làm thí nghiệm và đưa ra các phương pháp áp dụng luật và lý thuyết vật lý.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

4. Nhà toán học

Mức lương trung bình: 111.110 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 32/100.
Họ nghiên cứu về toán học cơ bản hoặc nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật toán học cho khoa học, quản lý và các lĩnh vực khác. Ảnh: Getty Images

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

5. Nhà thiên văn học

Mức lương trung bình: 104.100 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 24/100.
Họ quan sát, nghiên cứu và diễn giải các hiện tượng thiên văn để nâng cao kiến thức cơ bản hoặc áp dụng các thông tin đó vào vấn đề thực tiễn.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

6. Nhà kinh tế học môi trường

Mức lương trung bình: 99.180 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 33/100.
Họ phân tích kinh tế liên quan đến bảo vệ môi trường và sử dụng môi trường tự nhiên như nước, không khí, đất đai và các nguồn năng lượng tái tạo.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

7. Nhà kinh tế học

Mức lương trung bình: 99.180 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 35/100.
Họ nghiên cứu, lập báo cáo, xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề kinh tế liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ hoặc chính sách tiền tệ và tài khóa.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

8. Nhà phát triển phần mềm ứng dụng

Mức lương trung bình: 98.260 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 33/100.
Họ tạo, phát triển và sửa đổi các phần mềm ứng dụng máy tính nói chung hoặc các chương trình tiện ích chuyên biệt.

10 nghề lương cao cho những người nhút nhát ở Mỹ

9. Kỹ sư quang tử học

Mức lương trung bình: 97.300 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 40/100.
Họ thiết kế và cải tiến các công nghệ như công nghệ laser hay sợi quang.

 

10. Kỹ sư hệ thống vi điện cơ

Mức lương trung bình: 97.300 USD.
Mức độ quan trọng của việc tương tác xã hội: 40/100.
Họ nghiên cứu, thiết kế, phát triển hoặc thử nghiệm các thiết bị hệ thống vi điện cơ (MEMS)

(VnExpress)