Bảng tin Hoc24h

Live: Đề và đáp án khoa học tự nhiên THPT QG 2019

Cập nhật ngày : 26/06/2019 - 18925

Livestream chữa đề và đáp án chi tiết các mã đề môn Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT QG 2019: Vật lí, Hóa học, Sinh học

Live: Đề và đáp án khoa học tự nhiên THPT QG 2019

LIVE STREAM CHỮA ĐỀ THI:

 

Môn Sinh học

 

Môn Hóa học

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI THI:

1. Môn Vật lý >>

2. Môn Hóa học >>

3. Môn Sinh học >>

 


 

Dành cho 2K2: Lộ trình Luyện thi THPT QG 2020 >> 

 

 

Hoc24h