Hướng nghiệp

Những kỹ năng mà "công dân toàn cầu" thế kỉ 21 cần có theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017

Cập nhật ngày : 25/12/2017 - 860

Nhóm 1: Những kiến thức nền tảng
Nhóm này gồm 6 kỹ năng và kiến thức nền tảng:
1. Kiến thức ngôn ngữ
2. Số và Toán
3. Kiến thức khoa học
4. Kiến thức ICT – Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and communication technology)

5. Kiến thức tài chính
6. Kiến thức văn hóa và dân sự


Nhóm 2: Những kỹ năng (bằng cách nào sinh viên tiếp cận và giải quyết các thách thức phức tạp)
7. Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
8 Sáng tạo
9 Giao tiếp
10 Hợp tác và liên kết

 

Nhóm 3: Những tính cách chất lượng
11. Tò mò
12. Sáng kiến
13. Kiên trì
14. Thích ứng hoàn cảnh
15. Năng lực lãnh đạo
16. Có khả năng nhận thức năng lực xã hội và văn hóa

Theo WEF