Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

KHÓA 2K3: CHINH PHỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 10 - KHOÁ 2019

VÀO HỌC

Chương 1. Nguyên tử NC

10NC.01.02. Các dạng toán về cấu tạo nguyên tử (Phần 2)

45 phút    586 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC