SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 1. ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ 12

Bài 1.13. Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT - PROTEIN

45 phút    2624 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC