SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA 2021 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 0. TƯ VẤN HỌC TẬP

Phân tích những vấn đề đã giảm tải của Hoá Học THPT: Hoá 12 - Chương 1. Este - Lipit

10 phút    3524 lượt xem

Thầy Lê Phạm Thành phân tích những vấn đề đã giảm tải của Chương 1. Este - Lipit trong chương trình Hoá Học 12 (CB) từ đó định hướng việc học - ôn thi sao cho đạt hiệu quả cao.

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC