Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen

H10.05.03. Hiđro clorua - Axit clohiđric và Muối Clorua

Ngày phát hành 00:00, 20-08-2019

40 phút    1940 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC