Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen

H10.05.06. LUYỆN TẬP (Phần 4: Chứng minh - Giải thích)

Ngày phát hành 00:00, 08-09-2019

45 phút    806 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC