Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K4: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC

Chương 5. Nhóm Halogen

H10.05.04. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Ngày phát hành 00:00, 25-08-2019

30 phút    1171 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC