SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI THPT QUỐC GIA 2024 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 11 + 10 (CÓ 4 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ11.01. Tổng ôn SỰ ĐIỆN LI (Phần 1: Sự điện li & Axit - Bazơ - Muối)

40 phút    3481 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC