Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 11 + 10 (CÓ 4 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ11.07. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về HIĐROCACBON

Ngày phát hành 00:00, 17-05-2019

40 phút    1 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC