Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.26. Tổng ôn Phương pháp giải các dạng toán về PHẢN ỨNG ĐIỆN PHÂN

Ngày phát hành 00:00, 01-05-2019

40 phút    1 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC