Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 (CÓ 36 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ12.16. Tổng ôn các dạng toán kim loại tác dụng phi kim

Ngày phát hành 00:00, 11-04-2019

40 phút    1 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC