Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2019 - MÔN: HOÁ HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA HỌC 11 + 10 (CÓ 4 CÂU TRONG ĐỀ)

TÔ11.09. Tổng ôn các dạng toán trọng tâm về ANCOL - PHENOL - ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Phần 2)

45 phút    54 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC