KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 11 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

Chuyên đề 3: CACBON - SILIC (Phát xen kẽ cùng chuyên đề 4)

H11.03.02. Hợp chất của Cacbon - Phần 1: Oxit của cacbon

45 phút    4230 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC