SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 5: POLIME (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 5.01. Lý thuyết trọng tâm về polime (Phần 2: Vật liệu polime)

Ngày phát hành 00:00, 10-04-2019

45 phút    0 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC