Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 8.01. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (Phần 1: Kim loại kiềm)

Ngày phát hành 00:00, 29-06-2019

45 phút    11 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC