SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 8.03. Nhôm và hợp chất quan trọng của nhôm (Phần 1)

45 phút    3146 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC