SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 8.02. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

45 phút    8925 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC