Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 9: SẮT - CROM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 9.05. Phương pháp giải một số dạng toán trọng tâm về sắt và hợp chất (Phần 2)

Ngày phát hành 00:00, 14-08-2019

45 phút    1 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC