SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2022 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 8: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM (Kiến thức Hóa học 12)

Bài 8.09. Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm (Phần 1)

45 phút    7850 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC