SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

SUPER-1: LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2020 - MÔN: HÓA HỌC

VÀO HỌC

CHUYÊN ĐỀ 6: ÔN TẬP NỀN TẢNG KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ (Kiến thức Hóa học 10 + 11)

Bài 6.03. Phản ứng hóa học (Phần 3: Phương pháp cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử (tiếp))

50 phút    2567 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC