2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

G. HOÁ 11: ANCOL - PHENOL

11NC.08.01. Phương pháp giải bài tập về phản ứng thế của ANCOL

40 phút    5847 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC