2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

H. HOÁ 11: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

11NC.09.01. Phương pháp giải một số dạng bài tập về phản ứng của nhóm -COOH

40 phút    5165 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC