2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

G. HOÁ 11: ANCOL - PHENOL

H11.08.01. Lý thuyết trọng tâm về ANCOL (Phần 1)

40 phút    5136 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC