2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

B. HOÁ 11: SỰ ĐIỆN LI

H11.01.02. Axit - Bazơ và Muối (Phần 2: Muối - Tính tan của các chất vô cơ)

45 phút    4781 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC