2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

G. HOÁ 11: ANCOL - PHENOL

11NC.08.03. Phương pháp giải bài tập về phản ứng oxi hóa của ANCOL (Phần 1)

40 phút    2163 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC