2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

E. HOÁ 11: ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ

H11.04.02. Sơ lược về phân tích nguyên tố

40 phút    4373 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC