2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

2K7 HỌC HOÁ OFF CÙNG THẦY LÊ PHẠM THÀNH

VÀO HỌC

H. HOÁ 11: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

H11.09.02. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC

40 phút    6790 lượt xem

TRAO ĐỔI HỌC TẬP
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC